top of page
Snyder teleselskaberne kunderne bevidst?

Vi er ganske overbeviste om, at det på ingen måde er tilfældet, men det er beklageligt at konstatere hvor stor en andel af faktureringerne af de danske virksomheder, der er fejl på. Telconomic har derfor foretaget en markedsanalyse med respons fra 962 danske virksomheder på deres teleregninger.

Konklusion af markedsanalysen:

 • Analysen påviste fejl i 63% af de faktureringer, som virksomhederne i analysen havde modtaget

 • På 28% af fejlfaktureringerne var beløbet større end 25% af det fakturerede beløb

 • I 61% af tilfældene viste der sig en fejlfakturering på 16-25% af det fakturerede beløb

Hvorfor sker fejlene?

 • Manglende opdateringer af IT-systemer og platforme

 • En hastig produktudvikling af nye komplicerede produkter og abonnementer

 • I forbindelse med produktudviklingen skal de mange data ændre format i billing-softwaren

 • Manuel indtastning af specialrabatter overses ofte hos teleoperatørerne

 • Billing softwaren genkender ikke et foretaget kald, og registrerer det derfor altid som dyreste option

Case:

Magasin har over en 6-årig periode, fået udført 2 optimeringsrapporter, begge med store besparelser til følge. Sideløbende har Telconomic kontrolleret for fejlfaktureringer via Serviceaftalen, alle gange er der konstateret fejlfaktureringer, hvor Telconomic har sørget for der blev udstedt kreditnota til Magasin.

Reference hos Magasin:

CFO Peter Fabricius – T: 45884433

101315_edited.jpg

Telconomic Consulting:

 • Telconomic har udviklet egen software, specielt designet til at gennemskue uregelmæssigheder og fejlfaktureringer

 • Telconomics eksperter arbejder selvstændigt, så vores kunder kan bruge deres ressourcer på andre opgaver

 • Telconomic finder og tilretter fejlene, samt ser til at virksomheden modtager en kreditnota

bottom of page